Best oral award:

Best poster award:

Guangming XIE

Tongji University

Seika OGASAWARA

Iwate University

Excellent oral awards:

Excellent poster  awards:

Athira JOHNSON

National Taiwan Ocean University

Ai LANG

Shanghai Ocean University

Jiayin HUANG

Zhejiang University

Bizhen ZHONG

Nanchang University

Keyu CHEN

Kagoshima University

Jintao DU

Shanghai Ocean University

Shiliang DONG

Iwate University

Liu LIN

Shanghai Ocean University

Yan-li XU

Tohoku University

Qiu-yu HAN

Tokyo University of Marine Science and Technology

Good oral awards:

Good poster  awards:

Bailei LI

Shanghai Ocean University

Akira MUTO

Iwate University

Han WU

Shanghai Ocean University

Guoyong BIAN

Shanghai Ocean University

Hongli YI

Dalian Ocean University

Haiyuan HUANG

Shanghai Ocean University

Hui YAO

Shanghai Ocean University

Jiahui CHEN

Shanghai Ocean University

Jerrell FELIM

National Taiwan Ocean University

Lijie LIU

Shanghai Ocean University

Jingyu WANG

Shanghai Ocean University

Lina TAO

Shanghai Ocean University

Meiyu CHEN

Zhejiang University

Ludan TU

Shanghai Ocean University

Misaki UEMURA

Kitasato University

Qiannan PAN

Shanghai Ocean University

Mizuki NAKAMURA

Kagoshima University

Rui SUN

Shanghai Ocean University

Sijia PENG

Nanjing Normal University

Ruijie WANG

Shanghai Ocean University

Ting ZHANG

Shanghai Ocean University

Xin YANG

Shanghai Ocean University

Wei En CHEN

National Taiwan Ocean University

Xinyu ZHAO

Shanghai Ocean University

Wen-sheng YANG

Tongji University

Yanhong SHAO

Jiangxi Normal University

Yake LI

Jiangxi Agricultural University

YaRu SUN

Jiangsu Ocean University

Yanan ZHAO

Shanghai Ocean University

Yixin WANG

Shanghai Ocean University

Yi Chia LIN

National Taiwan Ocean University

Yuling CAO

Shanghai Ocean University

Yuki NISHIDA

Hokkaido University

Yuqing SUN

Shanghai Ocean University

ZhiWen GUO

Jiangsu Ocean University

Zizi HU

Jiangxi Normal University